Об институте Продукция и услуги Наши заказчики Патрнёрство Контактная информация Карта сайта
 
введите ключевые
слова  для  поиска
    ОБ ИНСТИТУТЕ

    ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

    НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

    ИСТОРИЯ

    КАРТА САЙТА

    КОНТАКТЫ

    г. Днепропетровск
        ул. Симферопольская, 21

    тел.:   (0562) 465446
        факс.: (0562) 465505

Річна фінансова звітність за 2015р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.
Звіт про власний капітал за 2015 р.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Назад
Copyright © 2005       "Металлургавтоматика"