Об институте Продукция и услуги Наши заказчики Патрнёрство Контактная информация Карта сайта
 
введите ключевые
слова  для  поиска
    ОБ ИНСТИТУТЕ

    ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

    НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

    ИСТОРИЯ

    КАРТА САЙТА

    КОНТАКТЫ

    г. Днепропетровск
        ул. Симферопольская, 21

    тел.:   (0562) 465446
        факс.: (0562) 465505

Інформація для акціонерів

Статут
Свідоцтво про випуск акцій
Положення про загальні збори
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію
Перелік афілійованих осіб ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"
Перелік афілійованих осіб ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", дата оприлюднення: 09.04.2015р.

Звіти
Річна фінансова звітність за 2011р.
Річна фінансова звітність за 2012р.
Річна фінансова звітність за 2013р.
Річна фінансова звітність за 2014р., дата оприлюднення: 03.03.2015р.
Річна фінансова звітність за 2015р., дата оприлюднення: 21.04.2016р.
Висновок аудитора за 2011р.
Висновок аудитора за 2012р.
Висновок аудитора за 2013р.
Висновок аудитора за 2014р., дата оприлюднення: 20.04.2015р.
Висновок аудитора за 2015р., дата оприлюднення: 21.04.2016р.
Висновок аудитора за 2016р., дата оприлюднення: 19.04.2017р.
Звіт ревізійної комісії за 2011р.
Звіт ревізійної комісії за 2012р.
Звіт ревізійної комісії за 2013р.
Звіт ревізійної комісії за 2014р., дата оприлюднення: 08.04.2015р.
Звіт ревізійної комісії за 2015р., дата оприлюднення: 21.04.2016р.
Річна інформація ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2011р.
Річна інформація ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2012р.
Річна інформація ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2013р.
Річна інформація ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2014р., дата оприлюднення: 28.04.2015р.
Річна інформація ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2015р., дата оприлюднення: 25.04.2016р.
Річна інформація ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016р., дата оприлюднення: 26.04.2017р.

Загальні збори акціонерів:
Порядок денний загальних зборів акціонерів 05.04.2011
Порядок денний загальних зборів акціонерів 03.04.2012
Порядок денний загальних зборів акціонерів 02.04.2013
Порядок денний загальних зборів акціонерів 21.03.2014
Порядок денний загальних зборів акціонерів 08.04.2015, дата оприлюднення: 06.03.2015р.
Порядок денний загальних зборів акціонерів 20.04.2016, дата оприлюднення: 18.03.2016р.
Порядок денний та проекти рішень загальних зборів акціонерів 06.01.2017, дата оприлюднення: 07.12.2016р.
Порядок денний та проекти рішень загальних зборів акціонерів 04.04.2017, дата оприлюднення: 02.03.2017р.
Порядок денний та проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів 07.08.2017, дата оприлюднення: 06.07.2017р.
Доповнення до порядку денного та проект рішення позачергових загальних зборів акціонерів 07.08.2017, дата оприлюднення: 27.07.2017р.
Порядок денний та проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів 15.12.2017, дата оприлюднення: 14.11.2017р.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2018, дата оприлюднення: 16.03.2018р.

Протокол загальних зборів акціонерів №14 (05.04.2011)
Протокол загальних зборів акціонерів №15 (03.04.2012)
Протокол загальних зборів акціонерів №16 (02.04.2013)
Протокол загальних зборів акціонерів №17 (21.03.2014)
Протокол загальних зборів акціонерів №18 (08.04.2015), дата оприлюднення: 10.04.2015р.
Протокол загальних зборів акціонерів №19 (20.04.2016), дата оприлюднення: 27.04.2016р.
Протокол загальних зборів акціонерів №20 (06.01.2017), дата оприлюднення: 13.01.2017р.
Протокол загальних зборів акціонерів №21 (04.04.2017), дата оприлюднення: 11.04.2017р.
Протокол загальних зборів акціонерів №22 (07.08.2017), дата оприлюднення: 15.08.2017р.
Протокол загальних зборів акціонерів №23 (15.12.2017), дата оприлюднення: 19.12.2017р.

Особлива інформація
Зміна складу посадових осіб товариства (05.04.2011)
Зміна складу посадових осіб товариства (20.06.2011)
Зміна складу посадових осіб товариства (21.03.2014)
Зміна складу посадових осіб товариства (12.11.2014)
Зміна складу посадових осіб товариства (08.04.2015), дата оприлюднення: 09.04.2015р.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (08.04.2015), дата оприлюднення: 09.04.2015р.
Зміна складу посадових осіб товариства (08.05.2015), дата оприлюднення: 12.05.2015р.
Зміна складу посадових осіб товариства (20.04.2016), дата оприлюднення: 21.04.2016р.
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (06.01.2017), дата оприлюднення: 13.01.2017р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (25.01.2017), дата оприлюднення: 31.01.2017р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (16.03.2017), дата оприлюднення: 22.03.2017р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (04.04.2017), дата оприлюднення: 11.04.2017р.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства (12.05.2017), дата оприлюднення: 16.05.2017р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (12.05.2017), дата оприлюднення: 16.05.2017р.
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (07.08.2017), дата оприлюднення: 09.08.2017р.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (15.12.2017), дата оприлюднення: 22.12.2017р.
Спростування, дата оприлюднення: 22.12.2017р.

Copyright © 2005       "Металлургавтоматика"